Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Register for US Metered Supplies Online Ordering

Please enter the following information to create an account.
If you have an existing account and need to change your email, please log in using your existing email and go to "Account" and select "Update your email or user profile".
*= required field

Please provide an email address to be used as your login name, for example, yourname@address.com.
United States
Register as a Canadian user
Please only send me promotional email about these topics:
Xerox may send non-promotional email to customers about their accounts or about programs for which they have registered. Privacy Policy

Helpful Resources